Casemanagement

Als Register Casemanager  kan ik uw organisatie tijdelijk ondersteunen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom tijdelijke inzet van een casemanager uitkomst kan bieden:

 

 

 

Uw P&O-er heeft te veel werk, bijvoorbeeld door uitval van een collega, een reorganisatie of een fusie. Daardoor kan de P&O-er de aandacht onvoldoende richten op verzuimproblematiek. Geef de verzuimproblematiek tijdelijk uit handen zodat u geen risico’s loopt, bijvoorbeeld op loonsancties.

 

 

Uw P&O-afdeling is tijdelijk onderbezet geweest. U stelt vast dat een aantal verzuimtrajecten daardoor onvoldoende zijn begeleid, met alle risico’s van dien. Als extern casemanager zorg ik ervoor dat uw dossiers weer op orde zijn.

 

 

Uw organisatie heeft te maken met veel complex en ingewikkeld verzuim. Bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de medische situatie. Of als er méér speelt dan alleen verzuim, bijvoorbeeld onvoldoende functioneren, of gebrek aan motivatie. Ik kan uw P&O-afdeling ondersteunen bij complexe verzuimaanpak.

 

 

U wilt de arbodienstverlening in Eigen Regie gaan uitvoeren. Als casemanager kan ik uw organisatie ondersteunen in de transitieperiode naar het Eigen Regiemodel.

 

 

Van de leidinggevenden in uw organisatie wordt verwacht dat zij als integraal manager de verzuimbegeleiding van hun medewerkers op zich nemen. De kennis en vaardigheden hiervoor zijn echter nog niet voldoende aanwezig. Als casemanager kan ik uw leidinggevenden ondersteunen met praktische handvaten. Wat is de volgende stap? Hoe communiceer ik met mijn verzuimende medewerker?

 

 

 

Kan ik iets voor u doen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.